eMik - Serwis dla zakładów mleczarskich i dostawców mleka
Aktualności
  • eMik - system dla Instruktora, system dla rolnika

     System  powszechnego dostępu do informacji o skupionym surowcu i jego parametrach eMik, dostarcza  rolnikom pełnej i natychmiastowej informacji o zarejestrowanych dostawach mleka, jego parametrach oraz o wynikach badań  laboratoryjnych.  Farmer
   Informacje  takie w chwili obecnej są żmudnie przygotowywane w postaci wydruków w mleczarni, cięte ręcznie na paski i rozwożone poprzez kierowców autocystern. Taka ręczna ewidencja i dystrybucja jest uciążliwa zarówno dla rolnika jak i dla mleczarni.   
   Dzięki portalowi, rolnicy mają stały dostęp zarówno do danych bieżących, jak też pełną informację historyczną. Zgromadzenie tych danych w jednym miejscu pozwala także na  porównanie w czasie, analizy i wizualizacje. Rolnik dostarczający mleko do więcej niż jednej mleczarni ma  komplet informacji pochodzących z wielu źródeł. Informacje są widoczne zarówno w postaci zagregowanej jak też analitycznej.  • eMik - System powszechnego dostępu rolników do informacji o skupionym surowcu i jego parametrach

   Obecne środki komunikacji mleczarni z rolnikiem (przekazywanie informacji w postaci wydruków, telefony, konieczności wizyt osobistych) są kłopotliwe zarówno dla mleczarni (obróbka, przygotowanie, dystrybucja) jak tez dla rolnika (przechowywanie, analiza).
  Wprowadzenie
elektronicznego środka komunikacji pomiędzy dostawcą i mleczarnią, jakim jest System powszechnego dostępu rolników do informacji o skupionym surowcu i jego parametrach eMIK, ułatwi i zmniejszy koszty oraz dostarczy nowych możliwości pozyskania przez rolnika informacji, które obecnie może uzyskać wyłącznie udając się do odległej często o kilkadziesiąt i więcej kilometrów mleczarni.