2020/01/09
eMik - system dla Instruktora, system dla rolnika
Farmer

System  powszechnego dostępu do informacji o skupionym surowcu i jego parametrach eMik, dostarcza  rolnikom pełnej i natychmiastowej informacji o zarejestrowanych dostawach mleka, jego parametrach oraz o wynikach badań  laboratoryjnych. 
  
Informacje  takie w chwili obecnej są żmudnie przygotowywane w postaci wydruków w mleczarni, cięte ręcznie na paski i rozwożone poprzez kierowców autocystern. Taka ręczna ewidencja i dystrybucja jest uciążliwa zarówno dla rolnika jak i dla mleczarni.   

Dzięki portalowi, rolnicy mają stały dostęp zarówno do danych bieżących, jak też pełną informację historyczną. Zgromadzenie tych danych w jednym miejscu pozwala także na  porównanie w czasie, analizy i wizualizacje. Rolnik dostarczający mleko do więcej niż jednej mleczarni ma  komplet informacji pochodzących z wielu źródeł. Informacje są widoczne zarówno w postaci zagregowanej jak też analitycznej.

2020/01/09
eMik - System powszechnego dostępu rolników do informacji o skupionym surowcu i jego parametrach


Obecne środki komunikacji mleczarni z rolnikiem (przekazywanie informacji w postaci wydruków, telefony, konieczności wizyt osobistych) są kłopotliwe zarówno dla mleczarni (obróbka, przygotowanie, dystrybucja) jak tez dla rolnika (przechowywanie, analiza).

Wprowadzenie elektronicznego środka komunikacji pomiędzy dostawcą i mleczarnią, jakim jest System powszechnego dostępu rolników do informacji o skupionym surowcu i jego parametrach eMIK, ułatwi i zmniejszy koszty oraz dostarczy nowych możliwości pozyskania przez rolnika informacji, które obecnie może uzyskać wyłącznie udając się do odległej często o kilkadziesiąt i więcej kilometrów mleczarni.